• Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)

  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)
  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)

  Minh Châu-Quan Lạn(Quảng Ninh)

  Hè này có bạn nào đi đảo Minh Châu chưa ạ. Thiên đường cho hàng ngàn bức ảnh đẹp luôn ý, nếu thích biển hoang sơ, cát trắng phau thì triển luôn nhé. Mình đi mà ko muốn về

  #MinhChau

  #phuotluon