• Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi

  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi
  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi
  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi
  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi
  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi
  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi
  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi
  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi

  Những ngôi chùa đẹp tại tỉnh Chonburi

  Kim giới thiệu đến mọi người sắp đi Pattaya có thể đưa những ngôi chùa này vào lịch trình nhé. Mọi người đi ít người có thể di chuyển bằng taxi. Nếu đi nhóm đông thì thuê xe tham quan nguyên ngày sẽ tiện hơn.

  Cre pics: checkingo