• TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

  TOP 11 KỶ LỤC VIỆT NAM Ở CHÙA LINH PHƯỚC ĐÀ LẠT MÀ CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT

  Chùa Linh Phước hay còn gọi là chùa Ve Chai, là một trong những ngôi chùa nổi tiếng. Và là những nơi tâm linh, giữ đến 11 kỷ lục được quốc gia ghi nhận. Được nhiều du khách trong và ngoài nước đánh giá cao

  Vậy chùa Linh Phước đã có những kỷ lục Việt Nam gì?

  Tượng Khổng Tước Vương bằng gỗ sao to nhất Việt Nam.

  Tượng Phật trong nhà cao nhất Việt Nam.

  Gốc cây gỗ trâm chứa bộ kinh Pháp lớn nhất Việt Nam.

  Tượng Bồ Tát Quan Thế Âm làm từ 600.000 bông hoa bất tử – Kỷ lục Châu Á.

  Tượng Bồ Đề Đạt Ma bằng gỗ cao nhất Việt Nam.

  Tháp chuông cao nhất Việt Nam.

  Ngôi chùa được tạo bằng nhiều mảnh sành nhất.

  Công trình 18 tầng địa ngục dài nhất Việt Nam.

  Song Tùng Bách Hạc tác phẩm nghệ thuật được xác nhận kỷ lục tại Việt Nam.

  Bộ Phản bằng gỗ sao lớn nhất Việt Nam

  Bộ bàn ghế bằng gốc cây gỗ sao chạm hình 12 con giáp lớn nhất ở Việt Nam

  Chùa Linh Phước là một trong những ngôi chùa đẹp ở nước ta mà ở Đà Lạt thì nhất định phải đến và trải nghiệm.

  trong từng ảnh