• Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.

  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.
  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.

  Dạo gần đây mình thấy không nhiều quán cafe mới khi đến đà lạt lắm mà thay vào đó là nhiều mô hình cafe kiểu farm nông trại nhiều hơn.

  vì đam mê mấy bé lạc đà alpaca nên phải đến ngay nông trại cún puppy farm. Kiểu cũng không nghĩ nó lại rộng rãi đến như vậy có rất nhiều khu nào là khu lạc đà alpaca, ngựa lùn pony, cả cánh đồng hoa khổng tú cầu,…v.v.. đi mà mỏi cả chân luôn.

  Mình lại thích ngồi phía trên nhìn xuống toàn cảnh mà view góc đó lại giống i như mấy quán bên chiangmai nửa nhìn xịn ghê.

  Mình thấy ở đây được chăm chút khá là nhiều từ hoa, mấy em cún cho đến mấy cái chỗ như vườn rau thuỷ canh, vườn dâu… mọi thứ đều làm rất chỉnh chu luôn.

  Nên nếu mà có dịp bạn nên ghé thử nha.

  Vừa được chơi với mấy em thú vừa có những trải nghiệm thú vị ( nếu đến hãy thử món trà dâu nha ngon á ).

  #ghiendalat