• [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]

  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]
  [ Nha Trang - Ánh Bình Minh. ]

  [ Nha Trang – Ánh Bình Minh. ]

  Có một thành phố biển tên là Nha Trang, rồi ta lại lang thang dọc theo thành phố để tìm kiếm sự bình yên của một buổi sớm mai.

  #VietNamOi

  #KhanhHoaOi

  IG: instagram.com/nguyenkhoa19051999.