• Quá đông >.< - 54 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10

    Quá đông >.< - 54 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10
    Quá đông >.< - 54 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10

    Quán cút chiên bơ nổi tiếng đây rùi.

    Quán đông kinh khủng nên phục vụ hơi lâu một chút…bù lại đồ ăn ngon đợi xíu cũng không sao kakaka.

    Địa chỉ: 54 Đồng Nai, Phường 15, Quận 10