• Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit

  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit
  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit
  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit

  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit
  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit
  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit
  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit
  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit
  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit

  Bạn nào là tín đồ của jodd fairs mà thấy cái cũ quá đông đúc chật chội thì có thể nghía thử qua cái mới này nhaaaa Jord Fairs Danneramit

  Mới vừa khai trương ngày hồi cuối tháng 4 này thôi ấy

  Gần central ladprao nên là vừa đi mall vừa đi chợ đêm được nè !!!

  Cách di chuyển có thể đi grab hoặc taxi đến thẳng jodd fairs danneramit hoặc đi tàu điện thì như 2 cách dưới đâyyy

  BTS đến trạm Ladprao, lối ra số 4 và nếu xuống trạm Phahonyothin lối ra số 2

  MRT đến trạm phahonyothin lối ra thứ 3