• Cà phê máy bay tại #Chiangmai

  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai
  Cà phê máy bay tại #Chiangmai

  Cà phê máy bay tại #Chiangmai

  Quán này thật trắng và thật xinh

  Nhiều view đẹp, chụp ảnh đẹp

  Đi cho đỡ nhớ cảm giác ngồi mái bai

  : Whawha Pimmada (IG : @whawhavivi)