• Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...

  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...
  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng...

  Thành phố Verona nổi tiếng thế giới với câu chuyện bi thảm huyền thoại về tình yêu Romeo và Juliet của Shakespeare. Tuy nhiên, đây không phải là điều đáng nói duy nhất ở thành phố này! Verona là một thành phố xinh đẹp thuộc Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

  Verona cổ kính không kém Rome và người Ý vẫn cho rằng Verona là Rome được thu nhỏ.

  Người du lịch Việt nam thường chỉ dừng chân chụp anh ngôi nhà Julliet với ban công huyền thoại, mà không biết rằng ngôi nhà đấy chẳng dính dáng gì đến câu chuyện tình bi thảm kia. Ngôi nhà đấy được thành phố mua lại của gia đình Cappello và xây thêm cái ban công, rồi gắn cái biển ngôi nhà Julliet vào năm 1930.