• Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình

  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình
  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình
  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình

  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình
  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình
  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình
  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình
  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình
  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung - hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình

  Hè này đến Quảng Bình chớ quên ghé hang Thuỷ Cung – hang sông đẹp bậc nhất Quảng Bình ⛰🌿

  Hang Thủy Cung nằm trong chuối hệ thống những hang động của Phong Nha – Kẻ Bàng. Ban đầu nhiều người gọi đây là hang Nước Xanh. Nguồn gốc tên gọi được bắt nguồn từ màu nước ở đây vô cùng xanh trong và chứa đựng nhiều điều bí ẩn chưa được giải đáp.

  —-

  📸 Cảm ơn những hình ảnh xinh của bạn Trúc Quỳnh

  #Chin #CheckinVietnam