• Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.

  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.
  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.

  Rực rỡ mùa hoa cherry trắng nở rộ khắp nơi trên toàn Thụy Sĩ.

  Các bạn có thể tìm thấy ở ngôi làng Veltheim AG, hoặc Schinznach dorf Thụy Sĩ.