• Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.

  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.

  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.
  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.

  Nếu các bạn là người thích Camp, thích thiên nhên thì nhất định đừng bỏ lỡ Lạng Sơn nha.

  Mình đã thật sự ngỡ ngàng khi lần đầu đến Lạng Sơn, bao quanh là núi đá,những gốc na trải dài khắp các chân núi

  Camp ở lạng sơn các bạn sẽ còn được hoà mình vào thiên nhiên, Chiều tối và sáng sớm nghe tiếng chim hót , Tiếng Quạ kêu và tiếng gà rừng gáy .

  Dứoi đây là những điểm nhà mình đã trải nghiệm và chắc chắn vẫn muốn quay lại

  Địa điểm mình note ở từng ảnh nhé ạ .