• Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10

  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10
  Bún đậu Tiến Hải - 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10

  Hôm nay, lại ghé lại ăn, vì hôm trước ăn ổn áp quá. Gọi 1 phần thập cẩm 55k và 1 phần dồi chiên 35k. Đậu đây cắt miếng vuông nhỏ nên khi ăn ngoài giòn trong béo. Thịt bắp hôm nay cảm giác hơi bở, không ngon băng hôm trước. Dồi ở đây làm khá ngon, bên trong nhân làm rất nhiều và thơm.

  Mắm tôm đây mùi sẽ hơi nặng so với những cửa hàng khác nhưng đậm đà lắm.

  Địa chỉ: 153 Tô Hiến Thành, Phường 13, Quận 10, Hồ Chí Minh