• Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...

  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...

  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...
  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả...

  Viết post để khuyến khích mọi người đi UK. Mới đầu với tâm lý tiết kiệm $, đi nhiều nơi nhất có thể, mình suýt nữa kết hợp đi cả Hà Lan trong chuyến đi 10 ngày.

  May quá đã chỉ tập trung đi UK mà còn bao nhiều điều vấn vương, tiếc nuối, đặc biệt là Scotland đẹp đến nao lòng: sự kết hợp của vẻ đẹp thiên nhiên Thuỵ Sĩ và cổ kính của nước Anh.

  Sẽ không bao giờ so sánh được các thành phố, các đất nước với nhau. Nhưng thử điểm lại vài nơi for fun:

  – Bờ Tây California: 9.5

  – Grandcanyon: 10

  – New York: 6 (phải nhấn mạnh là xấu tệ)

  – Boston (nơi mình sống, ưu tiên tí): 8

  – Washington DC, Philadelphia: 7

  – Đức: Munich: 6.5; Dresden: 8

  – Barcelona: 7

  – Rome 8, Florence 8, Milan 8

  – Vienne 8

  – Budapest 8

  – Paris 9.5

  – Thuỵ Sĩ 10

  – London 8.5, Oxford 9 và Edinburgh: 11 điểm luôn