• Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu

  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu
  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu
  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu

  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu
  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu
  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu
  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu
  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu
  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu

  Ghé thăm làng hương Quảng Phú Cầu

  Việt Nam mình đẹp lắm

  Photo: Phạm Tú

  #vietnamoi

  #hanoioi

  #langhuongquangphucau