• Cà phê sáng Đà Lạt - nét văn hoá dung dị giữa đời thường

  Cà phê sáng Đà Lạt - nét văn hoá dung dị giữa đời thường
  Cà phê sáng Đà Lạt - nét văn hoá dung dị giữa đời thường
  Cà phê sáng Đà Lạt - nét văn hoá dung dị giữa đời thường
  Cà phê sáng Đà Lạt - nét văn hoá dung dị giữa đời thường

  Cà phê sáng Đà Lạt – nét văn hoá dung dị giữa đời thường

  Văn hóa cà phê sáng ở Đà Lạt đã trở thành một nét đặc trưng gắn liền với đời sống của người dân địa phương. Có nhiều thứ theo thời gian dần bị mai một và dễ trôi vào lãng quên, nhưng nét văn hoá cà phê sáng vẫn luôn được giữ đó.