• Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...

  Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...
  Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...
  Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...
  Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...
  Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...
  Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...
  Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...
  Hi mọi ng... Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày...

  Hi mọi ng… Lại là mình đây Vì lần trc mình up chưa hết hình nên lần này mình up hết luôn nha. Mình lên đà lạt có 2 ngày thôi 1 ngày mình dành đi ăn với la cà ngoài đường còn ngày hôm sau thì mình đi cf chụp ảnh nên mọi ng đừg ném đá mình vì mặc có 1 bộ váy chụp thôi nghen

  Cám ơn mọi ng

  Location : Cổng trời Bali – khu cáp treo Đà Lạt

  Photo guột : Tôn Quân

  #tobecontinued…

  #Ghiềnđàlạt