• Nghe bảo Đà Nẵng mùa này đệp lắm.

  Nghe bảo Đà Nẵng mùa này đệp lắm.
  Nghe bảo Đà Nẵng mùa này đệp lắm.
  Nghe bảo Đà Nẵng mùa này đệp lắm.

  Nghe bảo Đà Nẵng mùa này đệp lắm.

  Thiệt ra là: ĐN mùa nào cũng đẹp 5000 ae ạ.

  Đi quẩn đi quơ rồi thì vẫn thấy Đi là để TRỞ VỀ – Home Coming!!! Đà Nẵng – My City – My Dream!!!

  #ghiendulich #danangfantasticity #enjoydanang2023