• Tôi là ai - Đây là đâu.

  Tôi là ai - Đây là đâu.
  Tôi là ai - Đây là đâu.
  Tôi là ai - Đây là đâu.
  Tôi là ai - Đây là đâu.

  Tôi là ai – Đây là đâu.

  Theo chia sẻ thì anh trai mải mê làm việc quá mà không để ý. Đến lúc ngẩng lên thì mới giật mình nhận ra còn mỗi mình với chiếc xe máy trơ trọi giữa biển nước mênh mông.

  Nhưng ơn giời, sau đã có người phát hiện, cả anh và xe đã được “giải cứu” thành công

  Ảnh: Trung Tutu, K14