• Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà

  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà
  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà
  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà

  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà
  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà
  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà
  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà
  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà
  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà

  Hoàng hôn ngọt như rót mật tại biển Nha Trang, Khánh Hoà 😌🌅

  Thèm đi biển ngắm hoàng hôn quá đi thui

  —-

  📸 Ảnh xinh của bạn Trương Đình Minh

  #Chin #CheckinVietnam