• "Hẹn anh một ngày đẹp trời

    “Hẹn anh một ngày đẹp trời

    Khi chúng mình thành cuộc đời của nhau “

    : Trần Thế Văn

    #ghiendalat