• TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU

  TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU
  TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU
  TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU

  TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU
  TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU
  TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU
  TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU

  TÔM SỐT KEM, ỐC SỐT TRỨNG MUỐI ĐỈNH CHÓP NGAY PHỐ BÀ TRIỆU

  Khi mình quá u mê rồi phài làm sao phải làm sao. Cứ thèm ốc là phải ra đây ăn mà chắc chắn sẽ phải có 2 món trứng muối và tôm sốt kem. Eo thề sao mà nó đỉnh dã man tôm ăn chắc thịt béo ngậy, sốt trứng muối nó sệt sánh ăn thơm bùi dã man ăn lúc nào cunhx phải kèm thêm hẳn 2 cái bánh mì nữa bánh cuốn. Mấy loại ốc còn lại ở đây cũng khá ổn áp nhé nước chấm okela vừa vặn

  Địa chỉ: Hường Ốc 20 Quang Trung