• Nếu đẹp là một sự cố

  Nếu đẹp là một sự cố
  Nếu đẹp là một sự cố
  Nếu đẹp là một sự cố

  Nếu đẹp là một sự cố
  Nếu đẹp là một sự cố

  Nếu đẹp là một sự cố

  Thì chắc chắn đây là cố tình

  __

  Chika farm – thôn Đa Quý, thuộc xã Xuân Thọ, Thành Phố Đà Lạt

  #ghiendalat #reviewdalat #dalat #chikafarm #lacda #travel #thucung #dulichdalat #yeudalat