• QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI

  QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI
  QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI
  QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI

  QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI
  QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI
  QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI
  QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI

  QUẦN THỂ BÃI ĐÁ CỔ TRIỆU NĂM TUỔI Ở GIA LAI

  Những thanh đá tại đây có hình lục lăng, đứng thẳng theo phương vuông góc, xiên nghiêng hoặc song song với mặt đất. Quần thể đá nơi đây chịu tác động mạnh của dòng sông Ayun nên bị bào mòn, tạo nên những hình thù lạ. Bãi đá đĩa có cấu tạo tương đối giống ghềnh đá đĩa ở Phú Yên.

  Bãi đá cổ này thuộc làng Đôn Hyang, xã Đê Ar, huyện Mang Yang (Nằm dưới chân đập nhà máy thủy điện H’Chan, huyện Chư Sê.)

  Cre: Vnexpress