• Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c

  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c

  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c
  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c

  Hôm qua mình đã ghé Görlitz và vườn hoa tử đằng, cây cầu Quỷ Rakotzbrücke ở Kromlauer Park theo bài hướng dẫn của c Hang Van Photography

  Mình xuất phát từ Berlin lúc 8h kém, về sớm luôn trong ngày. Mng có thể đi RE 2 đến Cottbus Hbf, sau đó đi RB65 hướng Zittau đến Görlitz, tổng mất khoảng 3h. Sau đó mng đi Tram 1 hoặc 2 đến trạm Demianiplatz, sau đó đi bộ đến Ochsenbastei khoảng 15p, vườn nằm bên tay trái, có bậc thang bộ đi lên khu vườn. Mình đi ngày nắng đẹp nên lên ảnh rất lung linh luôn.

  Sau đó trở lại Görlitz mng đi tàu RB65 hướng Cottbus đến Weißwasser (Oberlausitz). Nhìn sang là Busbahnhof, mng đi bus 78 đến ở Ausstieg 4 đến Kromlau, bus 2 tiếng có 1 chuyến từ 7:55, mng nên tra ttin bus trên app DB vì gg maps hoàn toàn k tìm dc ttin về bus này

  Đến trạm Kromlau thì mng đi theo gg maps đến cây cầu, nên đi dạo xung quanh trong vườn hoa vì đang mùa hoa nở rất nhiều và đẹp