• time zone địa điểm vui chơi game quà tặng hấp dẫn cho bạn bè gia đình - 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Phường 04, Quận Tân Bình

  time zone địa điểm vui chơi game quà tặng hấp dẫn cho bạn bè gia đình - 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Phường 04, Quận Tân Bình
  time zone địa điểm vui chơi game quà tặng hấp dẫn cho bạn bè gia đình - 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Phường 04, Quận Tân Bình
  time zone địa điểm vui chơi game quà tặng hấp dẫn cho bạn bè gia đình - 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Phường 04, Quận Tân Bình

  time zone địa điểm vui chơi game quà tặng hấp dẫn cho bạn bè gia đình - 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Phường 04, Quận Tân Bình
  time zone địa điểm vui chơi game quà tặng hấp dẫn cho bạn bè gia đình - 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Phường 04, Quận Tân Bình
  time zone địa điểm vui chơi game quà tặng hấp dẫn cho bạn bè gia đình - 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Phường 04, Quận Tân Bình
  time zone địa điểm vui chơi game quà tặng hấp dẫn cho bạn bè gia đình - 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Phường 04, Quận Tân Bình

  Hôm nay tập thể dục xong xuống tầng hai của Pico plaza mình chơi game ở time Zone rất là vui nạp tiền vào thẻ còn được khuyến mãi chơi quá trời trò chơi trong đây lại có phiếu tặng quà lấy phiếu đổi quà rất vui gia đình bạn bè tới đây chơi sẽ rất là không khí,Không gian thoáng mát nhiều trò chơi hoạt động thể dục thể thao

  Địa chỉ: 20 Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Phường 04, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh