• Đi ngắm hoàng hôn mà mưa

  Đi ngắm hoàng hôn mà mưa
  Đi ngắm hoàng hôn mà mưa
  Đi ngắm hoàng hôn mà mưa
  Đi ngắm hoàng hôn mà mưa

  Đi ngắm hoàng hôn mà mưa

  Lời của gió view đẹp lắm lun á giơ máy lên là có ảnh đẹp

  Tuy giá nước cao nhưng thấy xứng đáng nha