• Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ

  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ

  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ
  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ

  Checkin Khối Gương Kính 3D Khổng Lồ

  Vườn Hoa Con Cóc

  Đây là một công trình độc đáo nằm ở vị trí giữa trung tâm Thủ đô nên thu hút rất nhiều du khách và bạn trẻ tới thưởng lãm

  Khối gương kính nổi bật bởi sự tươi mát của cây cối bao phủ, thiết kế độc lạ kích thích sự tò mò

  Triển lãm với chủ đề “Kiến trúc lấy con người làm trung tâm”

  Chỉ diễn ra tới ngày 4/6 thuiii, mn tranh thủ tới chiêm ngưỡng và checkin ngay nhó