• Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ

  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ
  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ
  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ
  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ
  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ
  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ
  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ
  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ

  Biển Vô Cực Quang Lang, Thái Thụy, Thái Bình, một ngày tháng 5 đẹp như tranh vẽ

  Ai đã nhìn thấy rồi thì mới biết biển vô cực xứng đáng để khám phá ít nhất 1 lần trong đời!

  Biển vô cực Thái Bình vào mùa đẹp nhất rồi. Tức là mùa này mặt trời lên rất đẹp và cũng có nhiều ngày con nước xuống thấp, các bác có thể dễ dàng bắt gặp những khoảnh khắc “vô cực” ảo diệu nhưng hoàn toàn có thật này nhé

  Hẹn ngay đứa bạn thân của mình để hè này cũng đi nào

  : Ảnh đẹp của bạn Nguyễn Trọng Cung

  #ghiendulich