• Chè heo tắm tiên mlem mlem - 92 Đường Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận

  Chè heo tắm tiên mlem mlem - 92 Đường Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận
  Chè heo tắm tiên mlem mlem - 92 Đường Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận
  Chè heo tắm tiên mlem mlem - 92 Đường Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận
  Chè heo tắm tiên mlem mlem - 92 Đường Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận

  🐷 𝘾𝙝𝙚̀ 𝙃𝙚𝙤 𝙩𝙖̆́𝙢 𝙩𝙞𝙚̂𝙣 𝙢𝙞𝙭 𝙗𝙖́𝙣𝙝 𝙛𝙡𝙖𝙣 🐷

  👉🏻 1 𝑏𝑒́ ℎ𝑒𝑜 𝐿𝑜̛́𝑛 🐷, 3 𝑏𝑒́ ℎ𝑒𝑜 𝑛ℎ𝑜̉ 🐽🐽🐽

  👉🏻 рќђѕв„Ћрќ‘њрќ‘Ћрќ‘– рќ‘‘рќ‘’М‰рќ‘њ рќ‘›в„Ћрќ‘ЋМЂ рќ‘™рќ‘ЋМЂрќ‘љ рџЌ

  👉🏻 𝑇ℎ𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑜̛𝑚 𝑑𝑢̛̀𝑎, 𝑡ℎ𝑎̣𝑐ℎ 𝑐𝑢̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔

  👉🏻 𝑆𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑎́𝑜 Đ𝑎̀𝑖 𝐿𝑜𝑎𝑛

  🌸 𝗡𝗲̂́𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗱𝘂̛𝗼̛́𝗶 𝟰𝗸𝗺

  👉🏻 𝐾𝑒𝑚 𝑏𝑒́𝑜 𝑐ℎ𝑎𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑒̀

  👉🏻 𝐶𝑢𝑜̂́𝑖 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑣𝑖̣ đ𝑜̣̂𝑐 𝑞𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑞𝑢𝑎́𝑛 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ Đ𝐴́ 𝐵𝐴̀𝑂 𝑇𝐻𝐴̉𝑂 𝑀𝑂̣̂𝐶

  🌸 𝗡𝗲̂́𝘂 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝟰𝗸𝗺

  👉🏻 1 𝘤𝘩𝘢𝘪 𝘵𝘳𝘢̀ 𝘴𝘶̛̃𝘢 𝘯𝘩𝘰̉ đ𝘪 𝘬𝘦̀𝘮

  🏠 𝟡𝟚 ℙ𝕙𝕦̀𝕟𝕘 𝕍𝕒̆𝕟 ℂ𝕦𝕟𝕘, ℙ.𝟟, ℚ.ℙ𝕙𝕦́ ℕ𝕙𝕦𝕒̣̂𝕟

  ☎️ ⓿➐➐➍.➊➒➒.➊➋➎

  📲app Baemin, Grabfood gõ tên Mie tea

  📲 𝚊𝚙𝚙 𝙽𝙾𝚆 đ𝚊̣̆𝚝 𝚑𝚊̀𝚗𝚐 (𝚕𝚒𝚗𝚔 𝚋𝚎̂𝚗 𝚍𝚞̛𝚘̛́𝚒 👇👇)

  https://app.now.vn/BZLNHT5Qneb

  Địa chỉ: 92 Đường Phùng Văn Cung, Phường 7, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh