• Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh

  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh

  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh
  Tiệm cf nhà cũ SG- nốt trầm của Thành phố - 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh

  Đ/c : 283 Nơ Trang Long nha mn!

  Quán này ẩn mình giữa Thành phố ồn ào, náo nhiệt. Cafe thơm đậm đà, dư vị của cao nguyên.

  Nhân viên thì ai cũng dễ mến, xinh xắn , lại còn biết đón ý khách hàng.

  Quán decor hơi hướng gia đình Việt Nam cổ xưa nhg năm 80-90 nhé.

  Tone màu gỗ mix vàng đèn nhẹ nhàng, ấm áp và yeeb bình đến nao lòng .

  Nhớ về thời thơ ấu quá….

  Nắng về chiều hắt qua khe cửa siêu đẹp, nên ghé buổi chiều nha mn.

  Địa chỉ: 283 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam