• Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.

  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.
  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.

  Một Phú Yên thật khác trong mắt mình, đây là bãi Hòn Choi, gần Hòn Yến, Tuy An, Phú Yên.

  Tụi mình đã có một buổi cắm trại, sáng leo đồi pha ly cà phơ sáng ngắm chiếc bình minh siêu đẹp (ở quơ mình cà phê gọi là phơ), ta nói nó phơ thâu luôn á.

  Phơ sáng xong, nhay luôn xuống biển tắm, ôi trời ơi cảm giác thiệc khó tả vì đim qua đâu có tắm.

  Dậy thâu, ảnh tui chụp tui luôn á hehe