• Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:

  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:

  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:
  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:

  Những dấu mốc đầu tiên trong hành trình Xuyên Việt 63 tỉnh thành:

  2 Cực Nam-Bắc

  2 Mũi (Sa Vĩ – Cà Mau)

  1 Đỉnh (Fansipan)

  1 Ngã Ba (Đông Dương)

  Điểm đầu và cuối đường HCM

  Tứ đại đỉnh đèo

  Tham gia lễ hạ cờ tại Lăng Bác

  Đường tuần tra biên giới Bình Liêu – Cột mốc biên Giới 1305

  Vẫn đang đi tiếp…

  #Vietnamoi, #XuyenViet