• Nhắc đến ẩm thực, thì bánh mì xíu mại có vẻ là món ăn local nhất tại Đà Lạt, cứ cách vài mét lại xuất hiện một sạp nhỏ bên...

  Nhắc đến ẩm thực, thì bánh mì xíu mại có vẻ là món ăn local nhất tại Đà Lạt, cứ cách vài mét lại xuất hiện một sạp nhỏ bên...
  Nhắc đến ẩm thực, thì bánh mì xíu mại có vẻ là món ăn local nhất tại Đà Lạt, cứ cách vài mét lại xuất hiện một sạp nhỏ bên...
  Nhắc đến ẩm thực, thì bánh mì xíu mại có vẻ là món ăn local nhất tại Đà Lạt, cứ cách vài mét lại xuất hiện một sạp nhỏ bên...
  Nhắc đến ẩm thực, thì bánh mì xíu mại có vẻ là món ăn local nhất tại Đà Lạt, cứ cách vài mét lại xuất hiện một sạp nhỏ bên...

  Nhắc đến ẩm thực, thì bánh mì xíu mại có vẻ là món ăn local nhất tại Đà Lạt, cứ cách vài mét lại xuất hiện một sạp nhỏ bên đường.

  Một phần ăn đặt trong chén nhỏ, ăn cùng với bánh mì vừa ra lò và tráng miệng với ly đậu nành bò béo hay hộp sữa chua. Chỉ vậy thôi là đủ cho một bữa ăn.

  Nguồn ảnh: Trong từng hình