• Hoàng hôn Đà Lạt đỏ rực sau 1 cơn mưa xế chiều

  Hoàng hôn Đà Lạt đỏ rực sau 1 cơn mưa xế chiều
  Hoàng hôn Đà Lạt đỏ rực sau 1 cơn mưa xế chiều
  Hoàng hôn Đà Lạt đỏ rực sau 1 cơn mưa xế chiều
  Hoàng hôn Đà Lạt đỏ rực sau 1 cơn mưa xế chiều
  Hoàng hôn Đà Lạt đỏ rực sau 1 cơn mưa xế chiều
  Hoàng hôn Đà Lạt đỏ rực sau 1 cơn mưa xế chiều

  Hoàng hôn Đà Lạt đỏ rực sau 1 cơn mưa xế chiều 🌅

  Còn người hẹn bạn lên Đà Lạt ngắm hoàng hôn giờ ở đâu?!

  📸 Cám ơn bộ ảnh của bạn Đồng Ngô

  #CheckinVietnam #CheckinDalat