• Thành phố trong mây Đà Lạt

  Thành phố trong mây Đà Lạt
  Thành phố trong mây Đà Lạt
  Thành phố trong mây Đà Lạt

  Thành phố trong mây Đà Lạt
  Thành phố trong mây Đà Lạt
  Thành phố trong mây Đà Lạt
  Thành phố trong mây Đà Lạt
  Thành phố trong mây Đà Lạt
  Thành phố trong mây Đà Lạt

  Thành phố trong mây Đà Lạt

  Sài Gòn, Hà Nội 38, 39 độ thì Đà Lạt vẫn mát mẻ 24,25 độ thui ah Làm chuyến tránh nóng không bạn ơii

  —-

  Ảnh xinh của bạn Quốc Dũng

  #ghiềndulich