• VŨ TRỤ LẠI GỬI TÍN HIỆU: ĐI CAO BẰNG THÔI

  VŨ TRỤ LẠI GỬI TÍN HIỆU: ĐI CAO BẰNG THÔI
  VŨ TRỤ LẠI GỬI TÍN HIỆU: ĐI CAO BẰNG THÔI
  VŨ TRỤ LẠI GỬI TÍN HIỆU: ĐI CAO BẰNG THÔI
  VŨ TRỤ LẠI GỬI TÍN HIỆU: ĐI CAO BẰNG THÔI

  🏞🏞VŨ TRỤ LẠI GỬI TÍN HIỆU: ĐI CAO BẰNG THÔI

  Cao Bằng mùa này đẹp lắm, đi Cao Bằng để trải nghiệm hết vẻ đẹp của nơi đây thui nào

  Một số địa điểm đẹp ở Cao Bằng cho mọi người khám phá nè:

  🏞 Suối Lenin- hang Pác Pó

  🗾 Đèo 14 tầng

  🗻 Động Ngườm Ngao

  🌄 Thác Bản Giốc

  ⛰ Núi Mắt Thần( Núi Thủng)

  Cảm ơn bộ ảnh của bạn Chiêu Lê ❤