• Chắc có mình em là đứa nghiện cơm thịt heo hầm quá trời quá đất quá... Lần nào qua cũng ít nhất phải ăn 1 đĩa cơm này...

    Chắc có mình em là đứa nghiện cơm thịt heo hầm quá trời quá đất quá... Lần nào qua cũng ít nhất phải ăn 1 đĩa cơm này...
    Chắc có mình em là đứa nghiện cơm thịt heo hầm quá trời quá đất quá... Lần nào qua cũng ít nhất phải ăn 1 đĩa cơm này...

    Chắc có mình em là đứa nghiện cơm thịt heo hầm quá trời quá đất quá… Lần nào qua cũng ít nhất phải ăn 1 đĩa cơm này…

    Cơm 42baht thêm bát canh tomyum 30baht = tổng thiệt hại 72baht (50k VNĐ)

    Đĩa này ăn hơi thiếu màu xanh nên trên đường về mua túi hoa quả ăn tráng miệng là ưng cái bụng. Chứ uống thêm cốc sinh tố ở Ter 21 thì no và lạnh quá, lần nào uống cũng thừa nên trên đường về mua túi hoa quả là xinh luôn.