• hay là về quê mình nuôi thêm cá và trồng thêm dưa

  hay là về quê mình nuôi thêm cá và trồng thêm dưa
  hay là về quê mình nuôi thêm cá và trồng thêm dưa
  hay là về quê mình nuôi thêm cá và trồng thêm dưa
  hay là về quê mình nuôi thêm cá và trồng thêm dưa

  hay là về quê mình nuôi thêm cá và trồng thêm dưa

  nhưng mà cây dưa này hơi lạ nha =))