• Giữa lòng Paris, cùng với một không gian đẹp và được phục vụ bởi các bạn Tây đẹp giai(thiếu nụ cười toả nắng vì phải đeo khẩu trang) mà có...

  Giữa lòng Paris, cùng với một không gian đẹp và được phục vụ bởi các bạn Tây đẹp giai(thiếu nụ cười toả nắng vì phải đeo khẩu trang) mà có...
  Giữa lòng Paris, cùng với một không gian đẹp và được phục vụ bởi các bạn Tây đẹp giai(thiếu nụ cười toả nắng vì phải đeo khẩu trang) mà có...
  Giữa lòng Paris, cùng với một không gian đẹp và được phục vụ bởi các bạn Tây đẹp giai(thiếu nụ cười toả nắng vì phải đeo khẩu trang) mà có...
  Giữa lòng Paris, cùng với một không gian đẹp và được phục vụ bởi các bạn Tây đẹp giai(thiếu nụ cười toả nắng vì phải đeo khẩu trang) mà có...
  Giữa lòng Paris, cùng với một không gian đẹp và được phục vụ bởi các bạn Tây đẹp giai(thiếu nụ cười toả nắng vì phải đeo khẩu trang) mà có...
  Giữa lòng Paris, cùng với một không gian đẹp và được phục vụ bởi các bạn Tây đẹp giai(thiếu nụ cười toả nắng vì phải đeo khẩu trang) mà có...

  Giữa lòng Paris, cùng với một không gian đẹp và được phục vụ bởi các bạn Tây đẹp giai(thiếu nụ cười toả nắng vì phải đeo khẩu trang) mà có một mẹt bún đậu gần full topping, chai bia Hà Nội mát lạnh và bát mắm tôm chuẩn vị lan toả cả nhà hàng thì còn gì bằng nhờ

  MÂM SON

  Cā Phē – Vietnamese Restaurant

  +33 1 43 29 33 36

  103 Bd du Montparnasse 75006 Paris

  [email protected]

  @mamson75006