• Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng

  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng

  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng
  Sài Gòn - Dầu Giây - Phan Thiết - Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng

  Sài Gòn – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo chỉ 4 tiếng

  Cao tốc Sài Gòn – Vĩnh Hảo đã thông xe toàn tuyến, chỉ mất khoảng 4 tiếng từ SG ra Cà Ná – Mũi Dinh – Phan Rang… Chỉ 1 số đoạn đang gấp rút hoàn thành những công trình phụ nên có bảng giới hạn tốc độ 60km/h bà con nhé.

  Đi Đà Lạt bằng đường biển chưa bao giờ dễ như vậy