• "Ta là kẻ si tình, mộng mơ trước vẻ đẹp của mai anh đào"


    “Ta là kẻ si tình, mộng mơ trước vẻ đẹp của mai anh đào”

    : Henry Nguyen