• Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên...

  Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên...
  Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên...
  Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên...

  Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên...
  Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên...
  Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên...
  Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên...

  Vẫn thích cảm giác một mình lang thang đây đó, ngồi giữa núi rừng ngắm những điều bình yên…

  ly Thảo

  Suối Mơ