• Ăn món chính xong thì phải thử ngay thêm món tráng miệng lấy sức check-in ChinaTown ạa.

  Ăn món chính xong thì phải thử ngay thêm món tráng miệng lấy sức check-in ChinaTown ạa.
  Ăn món chính xong thì phải thử ngay thêm món tráng miệng lấy sức check-in ChinaTown ạa.
  Ăn món chính xong thì phải thử ngay thêm món tráng miệng lấy sức check-in ChinaTown ạa.

  Ăn món chính xong thì phải thử ngay thêm món tráng miệng lấy sức check-in ChinaTown ạa.
  Ăn món chính xong thì phải thử ngay thêm món tráng miệng lấy sức check-in ChinaTown ạa.

  Ăn món chính xong thì phải thử ngay thêm món tráng miệng lấy sức check-in ChinaTown ạa.

  Địa chỉ: Yaowarat 9, Samphanthawong, Bangkok

  Thời gian mở cửa: 7:30 sáng đến 3:30 chiều