• "Bạn có biết điều tuyệt vời nhất trong bức ảnh là gì không.là nó sẽ không bao giờ thay đổi thậm chí cả khi con người trong bức hình đó...

    “Bạn có biết điều tuyệt vời nhất trong bức ảnh là gì không.là nó sẽ không bao giờ thay đổi thậm chí cả khi con người trong bức hình đó đã thay đổi.” #ghiendalat 📸 by me