• LỊCH HẸN NỘP HỒ SƠ VISA PHÁP ĐẦU HÀ NỘI - CẬP NHẬT 11H00 NGÀY 24/05/2023!

  LỊCH HẸN NỘP HỒ SƠ VISA PHÁP ĐẦU HÀ NỘI - CẬP NHẬT 11H00 NGÀY 24/05/2023!
  LỊCH HẸN NỘP HỒ SƠ VISA PHÁP ĐẦU HÀ NỘI - CẬP NHẬT 11H00 NGÀY 24/05/2023!
  LỊCH HẸN NỘP HỒ SƠ VISA PHÁP ĐẦU HÀ NỘI - CẬP NHẬT 11H00 NGÀY 24/05/2023!
  LỊCH HẸN NỘP HỒ SƠ VISA PHÁP ĐẦU HÀ NỘI - CẬP NHẬT 11H00 NGÀY 24/05/2023!

  LỊCH HẸN NỘP HỒ SƠ VISA PHÁP ĐẦU HÀ NỘI – CẬP NHẬT 11H00 NGÀY 24/05/2023!

  Thứ tự lần lượt từ tháng 6/2023 (hình 1+2) tới tháng 7/2023 (hình 3+4)