• Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...

  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...
  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...
  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...
  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...
  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...
  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...
  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...
  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút...

  Ngây ngất với vẻ đẹp mùa xuân của vùng nông thôn Tuscany (Italy),vùng đất xinh đẹp khiến bạn quên lối về với những hàng cây Trắc bách diệp cao vút , thẳng hàng , những cách đồng nho và ôliu trải dài trên cung đường mình đi qua , những cánh đồng cỏ xanh mướt bao la tới tận chân trời