• Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL

  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL
  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL

  Ở ĐÂU CÓ SUỐI Ở ĐÓ CHILL CHILL

  Hóng mãi thì cũng đến ngày được đi cà phê thoả thích lại rồi! Ngồi nhìn suối thấy mây trời, khung cảnh thơ mộng. Cộng thêm một tách trà hoặc ly cafe nhìn xa xăm thì chill số 1 luônn

  Hứa hẹn khi bạn đến đây sẽ nhớ thương và muốn đi lại nhìu lần giống tuiiii

  Hãy chiêm ngưỡng vài tấm hình tuiii để biết chill cỡ nàooooo

  Dậy và Đi thôiiiiii Let’s gooo

  Tiệm cà phê Nhà Bên Suối

  Bách hoá mùa thu

  Nguyễn Nhật Trường