• Trà Sữa Chi Lăng Luân Mập - 199/1 Lê Quang Sung, Phường 06, Quận 6

  Trà Sữa Chi Lăng Luân Mập - 199/1 Lê Quang Sung, Phường 06, Quận 6
  Trà Sữa Chi Lăng Luân Mập - 199/1 Lê Quang Sung, Phường 06, Quận 6
  Trà Sữa Chi Lăng Luân Mập - 199/1 Lê Quang Sung, Phường 06, Quận 6
  Trà Sữa Chi Lăng Luân Mập - 199/1 Lê Quang Sung, Phường 06, Quận 6

  Nếu các bạn search trên google sẽ ra số 1 Chi Lăng thì phải… thì k phải nha

  chạy vào phía trong, hẻm đối diện hủ tiếu sa tế nai, ngay trường học Chi Lăng là thấy

  best seller luôn luôn là viên phô mai

  Một viên to oạch với giá 3k, lớp trân châu mỏng bao bọc bên ngoài, cắn phát là thấy mồm ngập ụa phô mai. Một viên phô mai rất nhiều và xịn í

  perfect match với tất cả loại nước từ hồng trà tới trà sữa

  Địa chỉ: 199/1 Lê Quang Sung, Phường 06, Quận 6, Hồ Chí Minh