• Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...

  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...
  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...
  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...
  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...
  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...
  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...
  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...
  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó - nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà...

  Anh mãi mãi không thấy được nụ cười, ánh mắt của em khi em kể về anh với ai đó – nó chất chứa tất cả sự yêu thương mà em có được.

  Cánh Đồng Tuyết – Đà Lạt

  Khu Du Lịch Cáp Treo, Phường 3, Đà Lạt

  Dương Quốc Bảo

  #ghiendalat #canhdongtuyet #canhdongtuyetdalat